Wyniki konkursów w ramach rajdu „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”

Wyniki międzyszkolnych konkursów w ramach rajdu „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”   Konkurs Fotograficzny (fotokolaż) I miejsce : Julia Gmyrek   –  Szkoła Podstawowa nr 14 w Kaliszu II miejsce : Zuzanna Goszczyńska  – Szkoła Podstawowa nr 14 w Kaliszu III miejsce : Blanka Cieślik – Szkoła Podstawowa nr 14 w Kaliszu Wyróżnienia: Wiktoria Posiewała – Szkoła Podstawowa […]

Zimowy konkurs fotograficzny

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym – szczegóły i regulamin poniżej:   Regulamin konkursu fotograficznego I POSTANOWIENIA OGÓLNE: Organizatorem konkursu fotograficznego jest Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, ul. 25 Pułku Artylerii 4-8, Kalisz 62-800. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów – autorów zdjęć, którzy zgodnie z oceną jury w najpełniejszy sposób oddadzą hasła przewodnie konkursu […]

Konkurs fotograficzny

Szkolny Konkurs Fotograficzny „UROKLIWE I ZACZAROWANE SZCZYPIORNO”  Organizatorem Konkursu Fotograficznego „ UROKLIWE I ZACZAROWANE SZCZYPIORNO” jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu. Skierowany on jest do uczniów klas IV – VIII. ZASADY:  1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.  2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).  3. Prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię […]