Zimowy konkurs fotograficzny

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym – szczegóły i regulamin poniżej:

 

Regulamin konkursu fotograficznego

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, ul. 25 Pułku Artylerii 4-8, Kalisz 62-800.
 1. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów – autorów zdjęć, którzy zgodnie z oceną jury w najpełniejszy sposób oddadzą hasła przewodnie konkursu jakimi są „Uroki zimy”, „Aktywny odpoczynek zimą”.
 2. O zwycięstwie decyduje Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin terminie przesłała zdjęcie lub zdjęcia ukazujące „Uroki zimy” lub „Aktywny odpoczynek zimą”.

II ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Pracą Konkursową jest zdjęcie lub zdjęcia wykonane przez uczestnika biorącego udział w konkursie.
 2. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez przesłanie Pracy Konkursowej w formie elektronicznej na adres: dominikapa1@wp.pl lub agnieszka – pretczynska@ wp.pl. Każdy uczeń ma prawo przesłać nie więcej niż 3 zdjęcia o wybranej tematyce.
 3. Fotografie konkursowe powinny być przesłane w formie cyfrowej. Wielkość nadsyłanych fotografii nie powinna przekroczyć 12 mega pikseli (max. rozdzielczość: 4000×3000 pikseli).
 4. Po zgłoszeniu Pracy Konkursowej Organizator dokonuje oceny zgodności z kryteriami określonymi przez Regulamin. Prace Konkursowe spełniające wszystkie wymogi poddawane są ocenie jury.

III HARMONOGRAM

 1. Konkurs rozpoczyna się 4 stycznia 2021 roku a kończy się 26 lutego 2021 roku.
 2. W konkursie udział biorą uczniowie klas młodszych kl. I-III
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2021 roku oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.szkola-szczypiorno.pl.
 4. Wręczenie dyplomów i upominków dla zwycięzców nastąpi w szkole.

Post Author: Iwo Młotek