Jadłospis szkolny

OBIADY W SZKOLE

Uczniowie mają możliwość korzystania z posiłku w szkole – obiad składający się z dwóch dań i deseru.
Obiady można wykupić pojedynczo, bądź w abonamencie na miesiąc.

Koszt jednego obiadu wynosi 10,00 zł (zupa, drugie danie, deser). Kwotę tę należy wpłacić w dniu, gdy dziecko korzysta z obiadu do godz. 8:00 w sekretariacie szkoły. Za obiady wykupione w abonamencie rodzic uiszcza opłatę do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki.

nr konta: 77 1090 1128 0000 0001 5128 7617
Rodzice dzieci korzystających z obiadów abonamentowych w szkole proszeni są o natychmiastowe zgłaszanie nieobecności dziecka w szkole w sekretariacie.