Dla ucznia i rodzica

PRACA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

PRACA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2020/ 2021         

 GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO I BIBLIOTEKI

                KLIKNIJ               

UCZNIU DROGI, NIE BÓJ SIĘ PEDAGOGA SZKOLNEGO!!!

Pedagog szkolny to osoba, dla której najważniejsze jest dobro dziecka.

Mogę zagwarantować Ci, że:
• nie krzyczę,
• nie krytykuję,
• nie oceniam,
• nie wyśmiewam,
• nie wydaję osądów
lecz:
• wysłucham,
• podpowiem,
• doradzę,
• zrozumiem,
• będę dyskretna.
Pamiętaj, że każdy Twój problem jest dla mnie niezwykle ważny i postaram się zrobić wszystko, aby pomóc Ci go rozwiązać. Szczególnie zapraszam Cię gdy:
• pojawiła się w Twoim życiu sytuacja, z którą nie potrafisz sobie poradzić,
• masz problemy w nauce,
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami,
• masz problemy rodzinne,
• nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami,
• chciałbyś pomóc innym,
• wpadłeś na świetny pomysł, którego sam nie potrafisz zrealizować,
• masz problemy osobiste,
• chciałbyś podzielić się radością lub sukcesem,
• czeka Cię trudna kartkówka lub sprawdzian, do którego nie potrafisz sam się przygotować,
• chciałbyś wprowadzić zmiany w życiu szkoły,
oraz w każdej innej ważnej dla Ciebie sprawie.

Adres e-mail :    k.lewandowska@szkola-szczypiorno.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu: tel.: 62 757-45-10, 62 768-57-62
Adres E-Mail : mops.kalisz@wp.pl

Centrum Interwencji Kryzysowej: ul. Graniczna 1,62-800 Kalisz, tel.: 62 767 72 64

Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczonych Przemocą w Rodzinie Alkoholowej i Osób Uzależnionych: ul. Śródmiejska 23, 62-800 Kalisz, tel.: 62 757 24 69

Pogotowie dziecięce – przemoc: 62 765 55 98

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kaliszu: ul. Hanki Sawickiej 3 , 62-800 Kalisz
tel.: 62 764 00 00

Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Regulamin stołówki SP nr 21 znajduję się w zakładcedokumenty szkoły”

OBIADY W SZKOLE

Uczniowie mają możliwość korzystania z posiłku w szkole – obiad składający się z dwóch dań i deseru.
Obiady można wykupić pojedynczo, bądź w abonamencie na miesiąc. Koszt jednego obiadu wynosi 7,00 zł (zupa, drugie danie, deser). Kwotę tę należy wpłacić w dniu, gdy dziecko korzysta z obiadu do godz. 8:00 w sekretariacie szkoły. Za obiady wykupione w abonamencie rodzic uiszcza opłatę do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki.

 nr konta: 17 1020 2212 0000 5902 0387 7636
Rodzice dzieci korzystających z obiadów abonamentowych w szkole proszeni są o natychmiastowe zgłaszanie nieobecności dziecka w szkole w sekretariacie.

ja

Jadłospis 11.10.2021-22.10.2021