Historia przedszkola

W latach siedemdziesiątych przedszkole istniało jako odrębny budynek przy ulicy 29 Pułku Piechoty 35. Dyrektorem przedszkola była wtedy pani Edwina Pawlak. Była to placówka jedno oddziałowa, zatrudniona była tylko jedna nauczycielka – pani Zofia Danielak.

Od 1977r. ilość oddziałów zwiększyła się do dwóch, przyjęto do pracy dwie nauczycielki: p. Dorotę Łakomą oraz Zofię Tyc. Opiekę nad przedszkolem sprawował wówczas zakład opiekuńczy ,,Agroma” – dzieci pracowników oraz z okolic dowożone były zakładowym autokarem.

W ­1978r. dyrektorem przedszkola została pani Teresa Rutkowska, funkcję tę pełniła jeden rok. Jej następca została pani Maria Żak.

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych stanowisko dyrektora objęła pani Krystyna Juszczak, która zarządzała jednocześnie przedszkolem i Szkołą Podstawową nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8. Nadal były to jednak odrębne budynki. Przyjęto wówczas jeszcze dwie nauczycielki.

W 1999 r. dyrektorem przedszkola została p. Iwona Musielak, która funkcję tę pełniła do 2007r. Pierwszego września 2003r. przedszkole zostało przeniesione do budynku szkoły i umieszczone w jego prawym skrzydle. Posiadało odrębne wejście.

W latach 2007- 2011 roku dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu była pani Izabella Pietrzak a  w latach 2011 – 2016 roku – pani Grażyna Stępniewska.

Od 1 września 2016 roku dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu jest pan Jacek Konopczyński.

Obecnie przedszkole posiada dwa oddziały: grupę dzieci 3,4-latków oraz 5,6-latków. Wykorzystuje obecność szkoły podstawowej do zapoznania się z uczniami i nauczycielami by ułatwić dzieciom adaptację w dalszej edukacji.

Przedszkolaki korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej, klasy komputerowej oraz salki gimnastycznej gdzie odbywają się wszystkie uroczystości przedszkolne z udziałem zaproszonych gości.

Dużą wagę przywiązuje się do prawidłowego odżywiania, posiłki dostosowywane są do indywidualnych upodobań i potrzeb dzieci, dbamy o wartości odżywcze i estetyczne przygotowywanych dań.