Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna:

Obowiązek informacyjny umowa wynajmu pomieszczeń

Obowiązek informacyjny maile

Obowiązek informacyjny nauczyciel, pracownik

Obowiązek informacyjny uczeń, rodzic, opiekun

Obowiązek informacyjny monitoring

Obowiązek informacyjny facebook

Wnioski do pobrania:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH załącznik 10

WNIOSEK O SPROSTOWANIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH załącznik 11

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH załącznik 12

WNIOSEK O OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH załącznik nr 13

                                   Dane kontaktowe inspektora

                                   Inspektor ochrony danych: Adam Łyskawka

                                   Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

                                   adamlyskawka@interia.pl