Dokumenty Szkoły

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu

Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin wyjść
Regulamin współzawodnictwa klas
Regulamin użytkowania szafek szkolnych
Regulamin przebywania uczniów na terenie SP 21
Raport z ewaluacji
Regulamin na kartę rowerową
Regulamin boiska wielofunkcyjnego
Regulamin stołówki SP nr 21
Sprawozdanie roczne za 2018 rok
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019
Regulamin boiska wielofunkcyjnego przy ZSP2 w czasie pandemii
Deklaracja udziału w zajęciach wspomagających