Sprzątamy świat wokół nas

Po raz kolejny we wrześniu nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Uczniowie z wielką werwą włączyli się w porządkowanie terenów przy naszej szkole i przy ulicy Wrocławskiej. Niestety i w tym roku było czym zapełnić worki na śmieci… Dzieci dały przykład, jak dbać o świat wokół nas.

Zamek z brył

Dnia 15.06.2021 r. odbyła się lekcja koleżeńska w ramach korelacji międzyprzedmiotowej z matematyki i plastyki. Przeprowadzone innowacyjne zajęcia dotyczyły brył. Uczniowie klasy 4 i 5 pracowali w dwóch zespołach tworząc z poznanych brył makietę zamku średniowiecznego. Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania plastyczne i matematyczne w innych warunkach niż na lekcji.

Egzamin na kartę rowerową

Co roku uczniowie naszej szkoły mają możliwość przygotowania się merytorycznie i zdobycia w praktyce  karty rowerowej. Egzamin praktyczny odbył się dnia 11 czerwca 2021 r. na boisku szkolnym. Do sprawdzianu na kartę rowerową przystąpili uczniowie z IV klasy . Test polegał na sprawdzeniu wiedzy na temat zasad ruchu drogowego, prawidłowego stosowania się do znaków drogowych, umiejętności […]