Wyniki rekrutacji na rok szkolnym 2021/2022

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu na rok szkolny 2021/2022. LISTA W związku z wdrożeniem w bieżącym roku szkolnym rekrutacji wyłączenie w formie elektronicznej prosimy o potwierdzanie woli nauki w placówce poprzez kliknięcie przycisku który pojawił się po zalogowaniu rodzica do systemu. Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola nr […]