STYPENDIUM MIASTA KALISZA

UWAGA!!!! UCZNIOWIE PRAGNĄCY UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM MIASTA KALISZA im. JANA PAWŁA II NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PROSZENI SĄ O SKŁADANIE WNIOSKÓW DO DNIA 25.06.2015 r. W SEKRETARIACIE WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM: – STYPENDIUM MOŻE OTRZYMAĆ: • UCZEŃ KLASY IV –VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ • ŚREDNIA OCEN ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 – MINIMUM […]