STYPENDIUM MIASTA KALISZA

imUWAGA!!!!
UCZNIOWIE PRAGNĄCY UBIEGAĆ SIĘ O
STYPENDIUM MIASTA KALISZA
im. JANA PAWŁA II
NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
PROSZENI SĄ O SKŁADANIE WNIOSKÓW
DO DNIA 25.06.2015 r.
W SEKRETARIACIE

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM:
– STYPENDIUM MOŻE OTRZYMAĆ:
• UCZEŃ KLASY IV –VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
• ŚREDNIA OCEN ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 – MINIMUM 5,2
• PRÓG DOCHODOWY- DOCHÓD DO 1 000,00 ZŁ NETTO NA CZŁONKA RODZINY
• WYJĄTKOWE UZDOLNIENIA – POTWIERDZONE ODPOWIEDNIMI DOKUMENTAMI
• WZOROWA POSTAWA SPOŁECZNA, PATRIOTYCZNA POTWIERDZONA ODPOWIEDNIMI OPINIAMI LUB DOKUMENTAMI
WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Post Author: Joanna Marucha