Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt to święto obchodzone corocznie 4 października w dzień św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Św. Franciszek został patronem zwierząt, ponieważ wyrzekł się chęci dominacji nad przyrodą i wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień […]

Sprzątanie Świata

W dniu 18.09.2015r. Przedszkolaki wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 21  wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie oraz dzieci z Przedszkola wraz z nauczycielami zbierali śmieci w okolicy szkoły i ulicy Wrocławskiej. Do odpowiednich worków, przeznaczonych na plastik, papier i metal wrzucali zebrane odpady.