Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt to święto obchodzone corocznie 4 października w dzień św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Św. Franciszek został patronem zwierząt, ponieważ wyrzekł się chęci dominacji nad przyrodą i wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień […]