Szkolne Koło Krajoznawczo -Turystyczne SP 21 w Kaliszu

W naszej szkole działa Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne. W ramach działalności koła uczniowie szkoły uczestniczą w różnych rajdach i konkursach współorganizowanych przez oddział PTTK w Kaliszu. Głównym celem działalności koła jest promowanie edukacji regionalnej i ekologicznej, budzenie polskiej świadomości narodowej, rozszerzanie wiedzy historycznej i krajoznawczej, pogłębianie wiedzy uczniów przez udział w konkursach, popularyzacji turystyki pieszej. […]