Szkolne Koło Krajoznawczo -Turystyczne SP 21 w Kaliszu

W naszej szkole działa Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne. W ramach działalności koła uczniowie szkoły uczestniczą w różnych rajdach i konkursach współorganizowanych przez oddział PTTK w Kaliszu. Głównym celem działalności koła jest promowanie edukacji regionalnej i ekologicznej, budzenie polskiej świadomości narodowej, rozszerzanie wiedzy historycznej i krajoznawczej, pogłębianie wiedzy uczniów przez udział w konkursach, popularyzacji turystyki pieszej. Opiekunami Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego są panie Katarzyna Lewandowska i Monika Nawrocik. W obecnym roku szkolnym uczniowie brali udział w 3 rajdach odnosząc na nich znaczące sukcesy!
air jordan Reduced
Zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji:
oakley razrwire nbt sunglasses
• 07.10.2011r uczniowie SP 21 wdzieli udział w XII Rajdzie „Barwy Jesieni” organizowanym przez PTTK Kalisz, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku oraz Lasy Państwowe -Nadleśnictwo Kalisz. Meta rajdu znajdowała się w leśniczówce Rożdżały- Słoneczna. Na mecie ocenieni zostaliśmy za przygotowane przez uczniów znaczki, jesienne przebrania oraz piosenkę turystyczną. Po ciepłym posiłku przedstawiciele szkoły wzięli udział w konkursie turystycznym z zakresu geografii i historii Ziemi Kaliskiej oraz konkursie dendrologicznym, który polegał na odnalezieniu w położonym w pobliżu mety lesie liści wybranych gatunków drzew. Organizatorzy zorganizowali również konkurs zręcznościowy dla opiekunów pod nazwą „przewracanie płotu”. W konkursie krajoznawczym uczennica naszej szkoły Paulina Banaszkiewicz zdobyła II miejsce, w konkursie zręcznościowym dla opiekunów zajęliśmy I miejsce oraz zdobyliśmy największą liczbę punktów w całym rajdzie co zaowocowało zwycięstwem i zdobyciem Pucharu za I miejsce w całym rajdzie !!!
nike air jordan v
• 26.11.2011r nasza szkoła wzięła udział w rajdzie „Od Sasa do lasa”, organizowanym dla upamiętnia wielkiej bitwy stoczonej na podkaliskich polach w 1706 roku. Organizatorem rajdu byli PTTK Kalisz, Gimnazjum i SP w Kościelnej Wsi. Meta szóstej edycji rajdu – tradycyjnie – znajdowała się w szkole w Kościelnej Wsi i właśnie tutaj odbyło się oficjalne podsumowanie imprezy, odczytanie wyników i wręczenie nagród. Przedstawiciele naszej szkoły brali udział w konkursie krajoznawczym – okolice Kalisza i Kościelnej Wsi oraz konkursie historycznym „Bitwa pod Kaliszem 1706”.

• W niedzielę 4 marca odbył się już 33 rajd ,,Uroki Zimy” zorganizowany przez Region International Police Association IPA przy Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, Straż Miejską Kalisza, Zarząd Oddziału PTTK w Kaliszu, Koło Przewodników PTTK w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Strzeleckie Bellona. Celem dzisiejszego rajdu była popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku, upowszechnianie zorganizowanej turystyki i krajoznawstwa, zapoznanie ze specyfiką pracy Policji i Straży Miejskiej a także popularyzacja historii i współczesności Kalisza. Po dotarciu na metę rajdu, która mieściła się w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu na czekał na nas ciepły posiłek oraz liczne konkursy. Przy dobrym przygotowaniu i odrobinie szczęścia okazało się, że dzień ten mogliśmy zaliczyć do udanych. W konkursie „Znam przepisy ruchu drogowego” 3 miejsce zajął Filip Przybył (klasa IV), w konkursie krajoznawczym II miejsce zajęła Paulina Banaszkiewicz ( klasa VI), natomiast w konkursie strzelania z Karabinka Pneumatycznego mieliśmy 9 celnych strzałów. Wszystkie te wyniki dały nam pewne zwycięstwo w całym rajdzie-, dzięki czemu zdobyliśmy Puchar Komendanta Komendy Miejskiej w Kaliszu.
ray ban com
 

 

1

Post Author: Joanna Marucha