Zachowaj Trzeźwy Umysł !!!

Nasza szkoła bierze udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Koordynatorem akcji jest p. Katarzyna Lewandowska. Zachowaj Trzeźwy Umysł to realizowana od 2002 roku ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Projekt organizują: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”. Szefem kampanii i prezesem Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych jest Piotr Adamski. Celem kampanii jest […]

Młodzi Odwagi – do zdrowego życia!

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w nowym programie Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazety Wyborczej oraz Grupy Kapitałowej ENEA S.A., który propaguje zdrowy styl życia i aktywność ruchową młodych ludzi. W szkole prowadzone są działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. Akcja ma na celu zwrócić uwagę młodych ludzi, na jakość jedzenia, […]