Zachowaj Trzeźwy Umysł !!!

Nasza szkoła bierze udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Koordynatorem akcji jest p. Katarzyna Lewandowska.

Zachowaj Trzeźwy Umysł to realizowana od 2002 roku ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Projekt organizują: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”. Szefem kampanii i prezesem Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych jest Piotr Adamski.

Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach: „Na tropie piękna” jest to konkurs literacko-plastyczny oraz w konkursie ulotkowym.

Post Author: Joanna Marucha