STAWIAM NA ŚNIADANIE

19  grudnia została przeprowadzona lekcja na temat ” Stawiam na śniadanie”. Dzieci uczestniczyły w zabawie edukacyjnej, w której udawały lot samolotem, przejazd samochodem, jazdę na rowerze oraz granie na komputerze. Nauczyciel przeprowadził pogadankę na temat ważnej roli i znaczenia pierwszego i drugiego śniadania dla właściwej sprawności intelektualnej i fizycznej. Następnie przekazał dzieciom wiedzę na temat […]