STAWIAM NA ŚNIADANIE

19  grudnia została przeprowadzona lekcja na temat ” Stawiam na śniadanie”. Dzieci uczestniczyły w zabawie edukacyjnej, w której udawały lot samolotem, przejazd samochodem, jazdę na rowerze oraz granie na komputerze.

Nauczyciel przeprowadził pogadankę na temat ważnej roli i znaczenia pierwszego i drugiego śniadania dla właściwej sprawności intelektualnej i fizycznej. Następnie przekazał dzieciom wiedzę na temat zależności między sposobem odżywiania i efektywnością fizyczną a stanem zdrowia i samopoczuciem. Nawiązał do konieczności spożywania drugiego śniadania, które jest dla organizmu paliwem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania, tak jak odpowiedni rodzaj paliwa do poruszania różnych pojazdów mechanicznych. Uczniowie w prawidłowy sposób odpowiadali na pytania. Wskazywali właściwe produkty do zrobienia zdrowego, estetycznego drugiego śniadania.

 

Post Author: Joanna Marucha