PODZIĘKOWANIE

Podziękowania dla: słuchaczy szkolenia zawodowego na I stopień oficerski służby więziennej COSSW w Kaliszu oraz  dla opiekuna samorządu  major Joanny Kempy za ufundowanie odtwarzacza dla naszej placówki.