ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
ogłasza zapisy do Publicznego Przedszkola nr 22,
zapisy odbywają się w terminie :
od 16 marca do 1 kwietnia 2015 r.
dokumenty proszę składać w sekretariacie
w godz. pon. –czwart. 7:30 – 15:00 a w piątek 7:30-12:30
W celu zapisania dziecka do przedszkola należy zalogować się do systemu informatycznego NABO, dostępnego na stronie internetowej https://przedszkola-kalisz.nabory.pl i wypełnić elektronicznie wniosek. Następnie wydrukowany i podpisany wniosek przez rodzica lub opiekuna prawnego należy dostarczyć do sekretariatu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba istnieje możliwość wypełnienia wniosku na miejscu w placówce.
Wymagane dokumenty:
• zgłoszenie do przedszkola: https://przedszkola-kalisz.nabory.pl

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje zostanie wywieszona w siedzibie przedszkola 28 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00.

Post Author: Joanna Marucha