ZAKOŃCZENIE ROKU – GRUPA STARSZA

imageshjhhhhhhhhhhhPożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole…. fffff

Kart w kalendarzu było nie mało
Codziennie jedną zdejmował czas
I cóż powiecie ot przeleciało
                                   Rok szkolny minął jak z bicza trzasł.

W dniu 25 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku i pożegnanie przedszkola przez dzieci z grupy starszej.
Był to dzień szczególny,. Zakończył się pierwszy etap edukacji. Wkrótce nasi przedszkolacy będą uczniami, rozejdą się do różnych klas, będą mieć nowe panie.
Pani Dyrektor Grażyna Stępniewska wygłosiła przemówienie, powitała wszystkich zgromadzonych gości i zaprosiła na część artystyczną przygotowaną przez dzieci z naszego przedszkola.
Nauczycielki wraz z dziećmi przygotowały przepiękny i bardzo urozmaicony program artystyczny.
Występy przedszkolaków bardzo podobały się zgromadzonej publiczności, o czym świadczyła ich uwaga i aplauz. Łzy wzruszenia, chwile refleksji i wspomnień przeszłości oraz zachwyty podziwu dla umiejętności wychowanków przedszkola przeplatały się z brawami i uśmiechami widzów.
Słowa wdzięczności można było usłyszeć od rodziców, którzy bardzo gorąco podziękowali za kilkuletni trud wychowania, opiekę i rozwijanie samodzielności i umiejętności swoich dzieci. Wszystkie dzieci otrzymały na pamiątkę dyplomy ukończenia przedszkola oraz upominki. Smutek i żal z powodu opuszczania placówki przez starsze dzieci został troszkę zrekompensowany poczęstunkiem.

Post Author: Joanna Marucha