SPOTKANIA ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU

Po raz kolejny w naszym przedszkolu w sierpniu odbyły się dwa spotkania adaptacyjne dla dzieci nowo-przyjętych do przedszkola oraz ich rodziców. Celem spotkań było zapewnienie dzieciom lepszego startu w przedszkolu, rozwijanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu adaptacji. Podczas pierwszego spotkania, pt. „ Poznajmy się”, które odbyło się w sali dzieci młodszych, realizowane były […]