SPOTKANIA ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU

Po raz kolejny w naszym przedszkolu w sierpniu odbyły się dwa spotkania adaptacyjne dla dzieci nowo-przyjętych do przedszkola oraz ich rodziców. Celem spotkań było zapewnienie dzieciom lepszego startu w przedszkolu, rozwijanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu adaptacji.

Podczas pierwszego spotkania, pt. „ Poznajmy się”, które odbyło się w sali dzieci młodszych, realizowane były gry i zabawy integracyjne. Dzieci zapoznały się z pomieszczeniami przedszkola i swoimi nauczycielkami.

Drugie spotkanie pt.: „Bawimy się wspólnie”, odbyło się w sali dzieci młodszych oraz
w salce gimnastycznej. Dzieci wraz z rodzicami, wzięły udział w różnych zabawach
z wykorzystaniem mini toru przeszkód oraz zabaw muzyczno-ruchowych.

Podczas trzeciego spotkania pt.: „ Śpiewamy i tańczymy”, które odbyło się na początku września, dzieci miały okazję uczestniczyć wraz z rodzicami w zabawach muzyczno-ruchowych proponowanych przez nauczycielki.

Wspólna zabawa w miłej atmosferze zaowocowała w pierwszych dniach pobytu
w przedszkolu.

Post Author: Joanna Marucha