Reklama, czyli zachęcamy do czytania naszych ulubionych książek…

Reklama (z łac. reclamo, reclamare 'odzew’;  w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare 'wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).   Uczniowie klasy 3 reklamowali swoje książki czyli zachęcali do ich czytania…Jakie tytuły polecali? „ […]

Reklama dźwignią handlu…

Reklama (z łac. reclamo, reclamare 'odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare 'wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei. Jak sama nazwa wskazuje, jej zadaniem jest zachęcenie potencjalnych klientów do podjęcia decyzji o zakupie określonego towaru […]