DECYZJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W KALISZU

Na podstawie polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020 r. dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania oraz ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu postanawia: – nie organizować przez placówkę jakichkolwiek wyjść, wyjazdów i wycieczek krajowych.   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu zawiesza na czas od 11 marca do odwołania […]