DECYZJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W KALISZU

Na podstawie polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020 r. dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania oraz ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu postanawia:
– nie organizować przez placówkę jakichkolwiek wyjść, wyjazdów i wycieczek krajowych.
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu zawiesza na czas od 11 marca do odwołania polecenia przez Wojewodę Wielkopolskiego zajęcia na basenie i nie wyraża zgody na jakiekolwiek wyjścia i wycieczki. Odwołaniu podlega wszelki udział naszych dzieci i uczniów w konkursach zewnętrznych.

Polecenie Wojewody podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 przedmiotowe polecenie Wojewody Wielkopolskiego ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia dzieci i młodzieży.

Jacek Konopczyński
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu

Post Author: Joanna Marucha