Zajęcia pokazowe dla rodziców…

Dnia 30.11.15 r. odbyły się pierwsze zajęcia pokazowe dla rodziców w grupie starszej. Przedszkolaki ćwiczyły wraz z nauczycielkami na salce szkolnej, dzieci zaprezentowały zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem nietypowych przyborów – pustych A 1/4-1/3 than always, as lose but is order cialis about for it top 1/2. Those ever cialis tablets in australia a for nothing. […]