Ciekawa lekcja historii …

Dnia 31.10.2017r. klasa VII wraz z wychowawcą udała się na cmentarze kaliskie i inne miejsca pamięci w celu uczczenia przypadającego na dzień 1 listopada Święta Zmarłych.

Podczas wycieczki uczniowie posprzątali grób siedmiu Legionistów znajdujący się na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu, następnie zwiedzili cmentarz ewangelicko-augsburski  oraz cmentarz prawosławny. Dzieci zapaliły znicz przy płaskorzeźbie na parkanie kościoła Najświętszej Rodziny przy Rogatce. Płaskorzeźba ta przypomina, że właśnie w  tym miejscu w latach 1941-1945 mieścił się obóz dla dzieci z różnych krajów, które poddawane były przymusowej germanizacji. Następnym punktem wycieczki było miejsce, gdzie stoi pomnik Stefana Szolca- Rogozińskiego tuż przy Moście Kamiennym w Kaliszu. Przy placu Św. Józefa  uczniowie poznali krótką historie miejsca, w  którym znajduje się tablica poświęcona śmierci księdza Romana Pawłowskiego. Następnie uczniowie przeszli spacerem przez Park Miejski w Kaliszu do cmentarza Żołnierzy Radziecki, który usytuowany jest przy ul. Częstochowskiej. Uczniowie poznali historie miejsca oraz zapalili znicze najstarszemu i najmłodszemu żołnierzowi, którzy polegli w walkach o wyzwolenie naszego miasta.

Z cmentarza Żołnierzy Radzieckich dzieci udały się pod Mur Pamięci, znajdujący się na zapleczu dawnego budynku klasztornego przy kaliskiej katedrze. Na murze tym osadzono kilkanaście tablic upamiętniających osoby i wydarzenia z historii Polski. Swoje miejsce mają tu m.in. Józef Piłsudski, Roman Dmowski oraz ofiary wojny.

Na kaliskich Plantach dzieci zatrzymały się także przy Pomniku Książki. Pomnik ten mieści się na zasypanym w latach 40-tych kanale Babinka. Upamiętnia on tysiące książek z kaliskich bibliotek publicznych, które podczas okupacji niemieckiej w latach 1940-1942 hitlerowcy wrzucili do rzeki Prosny.

Ostatnim punktem wycieczki  była tablica umieszczona na murze Galerii „Tęcza” w Kaliszu. Tablica odsłonięta  1 września 1971 r. Upamiętnia ona fakt, że w tym miejscu w latach 1939-1942 okupant urządził obóz przejściowy dla żołnierzy polskich.

Wycieczka był dla uczniów nie tylko okazją dla uczczenia Święta Zmarłych, ale i ciekawą lekcją historii.

Post Author: Joanna Marucha