Akcja “Żonkilowe Pola Nadziei”

W dniu 7 października 2014r. już po raz czwarty odbyła się akcja “Żonkilowe Pola Nadziei” zorganizowana wspólnie przez COSSW w Kaliszu oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Kaliszu. Tegoroczna edycja odbyła się na terenie COSSW w Kaliszu. Akcja ta nawiązywała do Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej obchodzonego 5 października. “Pola Nadziei” to ogólnopolska akcja edukacyjno-charytatywna na rzecz hospicjów. Celem tej kampanii jest kształtowanie świadomości społecznej w zakresie opieki, jaką świadczy hospicjum oraz edukacja mieszkańców, szczególnie  dzieci i młodzieży o roli drugiego człowieka wobec ciężko chorego. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Pan Radosław Kołaciński, Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim Pan Tomasz Rogoziński, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa” w Ostrowie Wielkopolskim Pani Irena Kasprzak wraz ze współpracownikami, przedstawiciele duchowieństwa oraz uczniowie kaliskich szkół wraz z opiekunami. Najliczniejszą grupę stanowili słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW.

Gości powitał Pan ppłk Krzysztof Jędrzejak – zastępca kom. COSSW w Kaliszu . Po krótkiej części oficjalnej nastąpił występ artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły dotyczący zdrowego stylu życia oraz występ muzyczny przedszkolaków z naszego przedszkola. Następnie wszyscy zgromadzeni posadzili wspólnie blisko 500 żonkili. Podczas akcji wystąpiła uczennica klasy śpiewu szkoły Music Store w Kaliszu- Natalia Bora. Pracownicy ośrodka przygotowali dla zgromadzonych liczne atrakcje, takie jak pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, badanie ciśnienia krwi oraz wiele konkurencji sprawnościowych. Uczniowie  uczestniczyli w przeciąganiu liny, wyścigach w workach, rzuceniu do celu czy malowaniu twarzy. Goście mieli też możliwość przymierzenia sprzętu i ubrań używanych podczas szkolenia SW.

Uroczystość, choć nawiązywała do trudnych chwil w życiu chorego człowieka, miała charakter bardzo wesoły i optymistyczny, łącząc ludzi pragnących nieść pomoc ludziom chorym i potrzebującym.

Post Author: Joanna Marucha