ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

P101164724 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie z rodzicami oraz nauczyciele wzięli udział we mszy świętej w Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu – Szczypiornie. Na mszy nie zabrakło również pocztu sztandarowego naszej szkoły.

Dalsze uroczystości odbyły się na szkolnym placu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała Pani Dyrektor Grażyna Stępniewska, dziękując wszystkim: rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za pięcioletnią współpracę.

Za trud włożony w kierowanie placówką przez minionych pięć lat na ręce pani Dyrektor Grażyny Stępniewskiej podziękowania złożyli: przedstawiciele Rady Osiedla, Rady Rodziców, COSSW, grona pedagogicznego i pracowników administracji i obsługi ZSP nr 2 oraz wszyscy uczniowie.

Następnie pani Dyrektor wręczyła uczniom nagrody i wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a rodzicom listy gratulacyjne i podziękowania za całoroczną pracę.

Należy dodać, że po raz ostatni w naszej szkole świadectwa otrzymali uczniowie klasy VI. Po podziękowaniu gościom za okazaną pomoc, odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru oraz insygniów szkoły przez uczniów klasy szóstej-uczniom klasy piątej oraz ślubowanie absolwentów.

Po części oficjalnej, klasa VI zatańczyła poloneza, a następnie zaprezentowała humorystyczną część artystyczną pt. „Dzień z  życia szóstoklasisty”, przygotowaną pod kierunkiem p. Karoliny Sztejkowskiej i p. Edyty Ignasiak. Po zakończeniu uroczystości na boisku szkolnym dzieci z rodzicami i udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa szkolne z rąk wychowawców.

Życzymy wszystkim udanych wakacji.

Post Author: Joanna Marucha