„Wszystkie Kolory Świata” UNICEF

Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie organizowanym przez UNICEF pt.; „Wszystkie Kolory Świata IV”. Celem projektu była pomoc ubogim dzieciom w Angoli. Koordynatorem projektu w naszej szkole była p. Katarzyna Lewandowska. Zmagania z zadaniami projektowymi rozpoczęły się już w styczniu 2017r., wtedy to koordynator zapoznał uczniów klas IV-VI z założeniami projektu  i  przeprowadził zajęcia edukacyjne, informujące o sytuacji życiowej dzieci w Angoli. Chętni uczniowie wybrali  jeden z krajów na świecie i przygotowali informacje na jego temat.

Następnie uczniowie otrzymali wykrój laleczki dostępny w materiałach nadesłanych przez UNICEF oraz akty urodzenia dla laleczek, które będą szyli. Charytatywne laleczki zostały przez dzieci ubrane i przyozdobione w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wybrały wcześniej.

25 lutego 2017r. nasza szkoła organizowała jak co roku rajd „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”. W tym wydarzeniu uczestniczą prawie wszystkie szkoły z miasta Kalisza, zapraszane są również władze miasta, a rajd jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza. W tym samym dniu zorganizowany został w szkole „Dzień Wszystkich Kolorów Świata”. W szkole powstała wystawa laleczek, wraz z plakatami informującymi przybyłych gości o akcji. Nad wszystkim czuwały tego dnia uczennice z Rady Samorządu Uczniowskiego oraz szkolny koordynator akcji UNICEF. Uszyte przez dzieci laleczki zostały sprzedane w tym dniu a pieniądze ze sprzedaży wpłacone na konto UNICEF Polska.

Koordynator akcji złożył raport z przeprowadzonego projektu w UNICEF .

W wyniku udziału w projekcie nasza szkoła na początku maja 2017r. otrzymała certyfikat „Społecznie Zaangażowanej Placówki”

Post Author: Joanna Marucha