STYPENDIUM MIASTA KALISZA

       stypendia_2                   UWAGA!!!!                                            UCZNIOWIE PRAGNĄCY UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM MIASTA KALISZA JANA PAWŁA II NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

PROSZENI SĄ O SKŁADANIE WNIOSKÓW DO DNIA 15.01.2016 r. W SEKRETARIACIE

                 WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM:

–   STYPENDIUM MOŻE OTRZYMAĆ:

  • UCZEŃ KLASY IV –VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  • ŚREDNIA OCEN ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 – MINIMUM 5,2
  • PRÓG DOCHODOWY- DOCHÓD DO 1 000,00 ZŁ NETTO NA CZŁONKA RODZINY
  • WYJĄTKOWE UZDOLNIENIA – POTWIERDZONE ODPOWIEDNIMI DOKUMENTAMI
  • WZOROWA POSTAWA SPOŁECZNA, PATRIOTYCZNA POTWIERDZONA ODPOWIEDNIMI OPINIAMI LUB DOKUMENTAMI

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Post Author: Joanna Marucha