Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Dzień 19 października był  dniem szczególnym dla uczniów klasy pierwszej w naszej szkole.  W trakcie występu  uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, wykazali się wiedzą z zakresu ochrony środowiska, znajomością zasad kulturalnego zachowania. Ostatnia  część występu  polegała na  wypiciu przez każdego ucznia „czarodziejskiego napoju”. Wszyscy uczniowie pięknie zdali egzamin i mogli przystąpić do najważniejszej części uroczystości. 
W obecności dyrektora szkoły pana Jacka Konopczyńkiego,  wicedyrektor pani Żanety Żeśko, wychowawcy pani Agnieszki Karpisiewicz oraz zaproszonych rodziców uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie każdy uczeń został uroczyście pasowany na ucznia Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu. Aktu pasowania szablą dokonał uroczyście dyrektor szkoły pan Jacek Konopczyński.
Po uroczystości uczniowie wraz z rodzicami, wychowawcą udali się do sali na słodki poczęstunek. Było głośno, gwarno i wesoło. To był udany dzień. Od tego dnia „pierwszaki” są pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.
 
Brawo!
 
 
 

Post Author: Joanna Marucha