Muzeum Oświaty w Kuźnicy Grabowskiej

Dnia 15.10.2013r uczniowie naszej szkoły brali udział w wyjeździe do Muzeum Oświaty im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej. Muzeum nie bez powodu zostało nazwane imieniem słynnego twórcy elementarza. Profesor Marian Falski  mieszkał bowiem w budynku dzisiejszego muzeum  od roku 1910, kiedy to wstąpił w związek małżeński z Reginą Oxner- córką właściciela majątku w Kuźnicy Grabowskiej.

DLACZEGO WARTO ODWIEDZIĆ MUZEUM OŚWIATY?

Odpowiedź jest prosta, nikomu z nas nie jest obca edukacja. Od pierwszych lat życia uczymy się mówić, pisać, czego podstawą jest alfabet. W Muzeum Oświaty możemy zobaczyć stare elementarze, tu znajdziemy ich najstarsze egzemplarze. Znajduje się tu wystawa elementarzy polskich i zagranicznych, wśród których najciekawszym obiektem jest pierwszy elementarz Mariana Falskiego z 1910 roku.  W jednym z pomieszczeń można obejrzeć zrekonstruowaną w stylu XIX i początku XX wieku klasę szkolną. Jest ona wyposażona w dawne ławki z przedwojennymi kałamarzami, tabliczki do pisania, czy słynne granatowe fartuszki. Zgromadzono także stare fotografie, dzienniki lekcyjne,  globusy, atlasy i inne pomoce szkolne. Obejrzeć można również wystawę dawnych materiałów dydaktycznych, dzienników szkolnych, zeszytów oraz zobaczyć maskotkę słynnego Murzynka Bambo. W drugim pomieszczeniu wyeksponowano oświatę z różnych okresów historycznych: okres zaborów, Polski Przedwojennej (II RP), Okupacji Hitlerowskiej, Polski Ludowej oraz III Rzeczpospolitej Polskiej. Zaprezentowane są tam zdjęcia szkół z powiatu ostrzeszowskiego i biografie nauczycieli z tego terenu. Zbiory muzealne związane są przede wszystkim z działalnością oświaty w Wielkopolsce.

Po obejrzeniu zbiorów muzealnych, zrobieniu zdjęć oraz wpisaniu do księgi pamiątkowej uczniowie wraz z opiekunami udali się w drogę powrotną do Kalisza

Post Author: Joanna Marucha