Historia książki czyli od papirusu do e-booka…

W dniu 16 maja br. uczniowie kl.2 wraz z wychowawcą p. Agnieszką Karpisiewicz oraz p. Katarzyną Lewandowską odwiedzili Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu czyli Bibliotekę Pedagogiczną. W trakcie prezentacji uczniowie zapoznali się  z rozwojem pisma, powstaniem alfabetu oraz  historią książki od początków do współczesności. Wzbogacili  i poszerzyli swoje  słownictwo  o wyrazy związane z książką: „pismo klinowe”, „hieroglify”, „papirus”, „skryba”, „pergamin”, „inicjał”, „kodeks”, „zwój” „książka rękopiśmienna”, „audiobook”, „e-Book”. Zapoznali się  z różnego rodzaju materiałami, z których wykonane były książki.

Odwiedzili również pracownię artystyczną Władysława Kościelniaka, odtworzoną w budynku Książnicy Pedagogicznej. Był  on jednym z najbardziej znanych i cenionych kaliskich artystów plastyków oraz zapalonym regionalistą. Jego prace wzbogacają zbiory wielu instytucji oraz osób prywatnych w kraju i za granicą. Zawartość pracowni Kościelniaka przekazana została bibliotece zgodnie z życzeniem samego artysty, by po jego śmierci materiały trafiły do Książnicy Pedagogicznej. W zrekonstruowanej pracowni znalazł się ciekawy księgozbiór twórcy, w którym można znaleźć wiele książek, często niespotykanych w bibliotekach oraz dorobek artystyczny mistrza w postaci grafik, rysunków  i obrazów olejnych.

Następnie uczniowie udali się do wypożyczalni i czytelni,  tutaj dowiedzieli się, w jaki sposób można wypożyczyć książkę bądź skorzystać z niej na miejscu.

Być może za kilkanaście lat, już jako studenci, wrócą tu jeszcze nie jeden raz…

Post Author: Joanna Marucha