FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE

ferie2014Sprawdź gdzie i w co się bawić?

UCZESTNICY:   dzieci z kaliskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

TERMIN:   od 18.01.2016 r. – do 31.01.2016 r. (oprócz sobót i niedziel)

GODZINY ZAJĘĆ:   od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

MIEJSCE sale gimnastyczne i sale świetlicowe:

 •       Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3-go Maja

telefon do sekretariatu: 62/501-84-88

 •      Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Fabryczna 13-15

telefon do sekretariatu: 62/757-28-98

 •      Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Podmiejska 9a

telefon do sekretariatu: 62/753-11-32

 •      Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Hanki Sawickiej 3b

telefon do sekretariatu: 62/765-34-33

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

 • zajęcia mają charakter otwarty: gry, zabawy, zajęcia sportowe (dostosowane do grup wiekowych uczestników),
 • uczestnikami mogą być dzieci z kaliskich szkół podstawowych i gimnazjów,
 • organizator nie zapewnia wyżywienia,
 • organizator zapewnia niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach,
 • rodzice odpowiadają za opiekę przed i po zajęciach oraz za godziny wyjścia i przyjścia dziecka na zajęcia,
 • organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zajęć, instruktorów zajęć i pomoc pedagogiczną.

UWAGA!!!

 1. Wyrażenie chęci uczestnictwa dzieci w proponowanych zajęciach można zgłaszać w terminie od 4.01.2016 do 11.01.2016 r. telefonicznie lub osobiście       w sekretariatach ww szkół.
 2. Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia prosimy rodziców o zapoznanie się i zastosowanie się do regulaminu ferii, który jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego www.kalisz.pl i w sekretariatach ww. szkół.

ORGANIZATOR – URZĄD MIEJSKI W KALISZU

ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓLNEJ ZABAWY.

Post Author: Joanna Marucha