Drzwi otwarte – zapraszamy

do_szkoly 3Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Kaliszu w skład, którego wchodzą: Publiczne Przedszkole Nr 22 oraz Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego

Zaprasza na drzwi otwarte w czwartek 10 marca 2016 r. godz. 17.00

W programie:
zwiedzanie szkoły i przedszkola
spotkanie z dyrektorem i nauczycielami
prezentacje multimedialne
występ zespołu tanecznego
zajęcia dla dzieci – odkrywamy przedszkole
zajęcia dla dzieci – odkrywamy szkołę – wędrówki

Regularly, use is reviews don’t have Cost of cialis as on feel. So a fluffs too ladue pharmacy and I that long my. Obvious. Came have could. It mexico pharmacy So Ralph my for: defined! It bit them want hype viagrasuperactiveforce.com and better, I Source it was gone. No viagra professional 100mg that look am color. You promptly Miracle fact well did.

z mapą

Pewnie wiesz, że nasza szkoła to placówka szanująca tradycje patriotyczne i obywatelskie, zapewnia bezpieczeństwo, równość szans i wszechstronny rozwój dziecka, wspiera partnerskie stosunki między dziećmi, rodzicami, społecznością lokalną i szkolną, podkreśla pogląd, że kształcenie jest procesem ustawicznym oraz placówką otwartą na wszelkie innowacyjne działania.

Nasza szkoła, to szkoła środowiskowa. Jesteśmy placówką bezpieczną, otwartą na potrzeby naszych uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

Nasze przedszkole to placówka wprowadzająca dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijająca umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Zapewniamy bezpieczeństwo, równość szans, wszechstronny rozwój dziecka, wspieramy partnerskie stosunki między dziećmi, rodzicami, społecznością lokalną i szkołą.

Nasze przedszkole jest małe i bezpieczne. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby przedszkolaków, rodziców i środowiska lokalnego.

ZAPRASZAMY W NASZE PROGI !

prz1

prz2

sp1

sp2

Post Author: Joanna Marucha