Apel podsumowujący I półrocze

Dnia 29.01.2014 r. odbył się w naszej szkole apel podsumowujący działalność Samorządu Uczniowskiego w I półroczu 2013/2014. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Matyjak przedstawiła sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego w I półroczu, w sprawozdaniu podane  zostały do wiadomości całej społeczności uczniowskiej także wstępne wyniki w rywalizacji o puchar przechodni Dyrektora szkoły nr 21.

Wśród klas I-III największe jak na razie szanse na puchar przechodni dyrektora szkoły nr 21 ma klasa I a spośród klas IV-VI klasa VI. Są to jednak wstępne wyniki i do końca roku sytuacja może ulec zmianie. Zachęcamy klasy do dalszej rywalizacji o puchar przechodni ! Następnym punktem apelu było wręczenie dyplomów, nagród i podziękowań uczniom, którzy czynnie brali udział w różnego rodzaju konkursach i przedsięwzięciach. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Na zakończenie apelu głos zabrała pani Dyrektor Grażyna Stępniewska, która zwróciła uwagę uczniom, że zbliżają się ferie i muszą dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo podczas nich aby szczęśliwie 17 lutego powrócili do szkoły.

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

Post Author: Joanna Marucha