100 Rocznica wymarszu Legionistów Piłsudskiego

6 sierpnia 2014 przypada 100 rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego z krakowskich Oleandrów.

Pamięć o tym wydarzeniu trwa w kaliszanach, którzy wydarzenie to uczcili w samo południe.

Uroczystość odbyła się przy obelisku znajdującym się obok IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu.
Przed pomnikiem tym złożono kwiaty i zapalono znicze.
W imieniu miasta i jego mieszkańców pamięć legionistów uczcili wiceprezydent Daniel Sztandera, Barbara Wrzesińska – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kalisza oraz oraz Wincenty Edmund Pawlaczyk – przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Kwiaty składali też kombatanci, reprezentanci kaliskich stowarzyszeń i szkół oraz mieszkańcy naszego miasta.
Druga część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Miejskim, gdzie oddano cześć pochowanym tam siedmiu legionistom.

Jednocześnie chcemy Wam przypomnieć historię siedmiu legionistów spoczywających w Kaliszu:

W wyniku „kryzysu przysięgowego” w lipcu 1917 roku do Szczypiorna zostali internowani legioniści Józefa Piłsudskiego.
Nie wszystkim udało się przeżyć, ponieważ warunki obozowe w Szczypiornie były bardzo ciężkie. Siedmiu z nich zmarło w obozie. Byli to: Florian Adamczyk, Filip Bednarek, Karol Calka, Jan Jezierski, Hostop Ochnikowski, Franciszek Pocios, Władysław Walter.
Pochowano ich na cmentarzu w Szczypiornie, założonym przez Niemców w 1914 roku.
W 1933 roku, z chwilą wybudowania Mauzoleum Legionistów Polskich (obecnie ul. Mickiewicza), dokonano ekshumacji szczątków siedmiu legionistów z cmentarza w Szczypiornie i złożono je w mauzoleum.
Na tablicy znajdował się napis „Tu spoczywają żołnierze legionów Józefa Piłsudskiego, zmarli na posterunku walk, w obozie jeńców w 1917 roku”.
W 1940 roku Niemcy zniszczyli mauzoleum i zdewastowali istniejący cmentarz. Metalową trumnę z prochami legionistów udało się wykupić od Niemców i schować w grobowcu rodziny Żuczkowskich na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu.
Po wojnie zapomniano, gdzie trumna została ukryta. Odnaleziono ją i zidentyfikowano w trakcie prac remontowych grobowca Żuczkowskich. Legioniści spoczywają w tym miejscu po dzień dzisiejszy.

Więcej o tym wydarzeniu znajdziesz tutaj

Post Author: Joanna Marucha