ZWIEDZANIE SZKOŁY PRZEZ PRZEDSZKOLAKI

Dnia 30 marca 2017r. przedszkolaki ze starszej grupy, jak co roku zwiedzały sąsiadującą z przedszkolem szkołę podstawową. Odwiedziliśmy gabinet Pana Dyrektora,  do którego dzieci miały wiele pytań dotyczących szkoły. Pan Dyrektor obdarował swoich gości drobnymi upominkami. Pani Sekretarka pokazała nam sekretariat i znajdujące się w nim urządzenia. Następnie udaliśmy się do I klasy, gdzie poznaliśmy jej uczniów i wychowawcę Panią Agnieszkę Celkę. Opowiedziała Ona dzieciom o nauce w I klasie. Dzieci z zainteresowaniem oglądały klasę i  znajdujące się w niej przedmioty niezbędne do nauki. Pierwszaki przygotowały dla swoich młodszych kolegów krótki występ, który przedszkolaki obejrzały z wielkim zainteresowaniem i nagrodziły gromkimi brawami. Na końcu przeszliśmy się po budynku szkoły przyglądając się gazetkom szkolnym, odwiedzając bibliotekę szkolną i szatnię.

Post Author: Joanna Marucha