Żonkilowe Pola Nadziei

W imieniu Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Pani Pułkownik Danuty Kalaman, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 zaprasza uczniów i przedszkolaków z rodzicami oraz nauczycieli i wszystkich pracowników na festyn – happening „Żonkilowe Pola Nadziei”, który odbędzie się 22 kwietnia 2012 r. w godz. 14.00 – 18.00 na terenie COSSW w Kaliszu.

Szczegółowy program imprezy: tutajnew air max 95

Żonkil to symbol solidarności z umierającymi na raka. W całym kraju rozpoczęła się kolejna edycja kampanii hospicyjnej „Pola Nadziei”. Znakiem rozpoznawczym jest żonkil – międzynarodowy symbol nadziei.
Rokrocznie – jesienią w okolicach października ludzie na całym świecie sadzą żonkile. Jest to symboliczny akt solidarności z umierającymi na raka. Wiosną, kiedy żonkile kwitną, odbywa się szeroko zakrojona akcja której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych hospicjów, oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Ofiarodawcy otrzymują za swoje „serce”- kwiat żonkila lub jego symbol.
Kampania „Pola Nadziei” prowadzona jest na całym świecie. W Polsce kieruje nią Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Po raz pierwszy polskie Pola Nadziei odbyły się w Krakowie w 1998 roku. Od 2003 roku Pola Nadziei są organizowane przez hospicja w różnych miastach Polski.
Ośrodki przystępujące do akcji prowadzą działania autonomicznie, na terenie związanym z obszarem działalności poszczególnych ośrodków. Lokalnym działaniom towarzyszą imprezy plenerowe i koncerty. W akcję rokrocznie jest zaangażowanych ponad 400 wolontariuszy.air jordan 9
Pola Nadziei to program stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na los osób terminalnie chorych.nike air max Coupon

Żonkilowe działania w SP 21.

  • Sadzenie przez uczniów cebulek żonkilów na terenie COSSW w Kaliszu – października 2011.
  • Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wzięli udział w żonkilowych konkursach: literackim i plastycznym „Kartka do Hospicjum”. Dzieci pisały płynące z serca życzenia oraz wyklejały kartki z obrazem żonkilowych kwiatów dla dzieci przebywających w hospicjach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas festynu.
  • Pogadanki na temat hospicyjnej działalności.

nike air jordan 20

Wszystkie te działania maja służyć, przede wszystkim, uwrażliwianiu najmłodszych na potrzeby osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz propagowaniu potrzeby pomagania bliźnim w potrzebie i wspieraniu działalności hospicyjnej.nike air jordan 4 iv retro

Post Author: Joanna Marucha