ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 ogłasza zapisy do Publicznego Przedszkola nr 22, zapisy odbywają się w terminie : od 17 do 31 marca 2014 r. dokumenty proszę składać w sekretariacie w godz. pon. –czwart. 7:30 – 15:00 a w piątek 7:30-12:30

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy zalogować się do systemu informatycznego NABO, dostępnego na stronie internetowej https://przedszkola-kalisz.nabory.pl lub na stronie internetowej szkoły www.szkola-szczypiorno.pl i wypełnić elektronicznie wniosek. Następnie wydrukowany i podpisany wniosek przez rodzica lub opiekuna prawnego należy dostarczyć do sekretariatu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba istnieje możliwość wypełnienia wniosku na miejscu w placówce.

Wymagane dokumenty:

  • zgłoszenie do przedszkola (https://przedszkola-kalisz.nabory.pl)
  • kwestionariusz kandydata
  • kserokopia odpisu aktu urodzenia

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona w siedzibie przedszkola 17 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc, którymi  przedszkole jeszcze dysponuje zostanie wywieszona w siedzibie przedszkola 28 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00.

Kwestionariusz kandydata

Post Author: Joanna Marucha