Zaczynamy!

W naszej szkole rozpoczął się okres przygotowawczy do przyznania tytułu „Szkoły Promującej Zdrowie”. Po upływie trzech lat, mamy nadzieję zostać przyjęci do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Od dwóch lat w naszej placówce prowadzone są remonty mające na celu poprawę warunków pracy i nauki naszych uczniów oraz wdrażane są programy propagujące zdrowy styl życia. To właśnie takie działania zainspirowały nas o staranie się o przyznanie tytuły SPZ.

Przez okres trzech lat uczniowie naszej szkoły wezmą udział w wielu ciekawych projektach edukacyjnych dotyczących zdrowia, poszerzą wiedzę dotycząca prawidłowego stylu życia. W dalszym ciągu propagować będziemy aktywność ruchową w czasie wolnym, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz przyjazną atmosferę w szkole.

Do działań zaangażowani zostaną również rodzice naszych uczniów, nauczyciele i pracownicy administracyjno- biurowi. Dla tych grup organizować będziemy spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin dotyczących zdrowia i aktywności ruchowej.

Mamy nadzieję, że wspólne działania dla dobra naszych wychowanków zostaną zauważone i docenione tytułem SPZ.

Zachęcamy wszystkich rodziców, którzy chcieliby działać na rzecz Promocji Zdrowia do współpracy z naszym zespołem.

Post Author: Joanna Marucha