Z ortografią za pan brat…

W dniu 18 maja 2017 r. o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej nr 21 w Kaliszu odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Chochliki”  dla uczniów klas III-IV szkół podstawowych zorganizowany przez nauczycieli: p. Elżbietę Kovacs oraz p. Agnieszkę Karpisiewicz.

 

Celem konkursu było:

 – Propagowanie dbałości o poprawność ortograficzną od najmłodszych lat szkolnych.

 – Wdrażanie uczniów do samokontroli i samokształcenia w zakresie pisowni.

 – Sprawdzenie poziomu opanowania ortografii przez uczniów.

 – Motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim

 

Konkurs składał się z dwóch części: dyktanda oraz krzyżówki. Najlepiej poradzili sobie z w/w zadaniami następujący uczniowie:

– w kategorii klas 4

I miejsce : Zuzanna Nawrocka SP nr 18 –  opiekun: p. Ewa Piotrowska

II miejsce: Aleksandra Nowak SP nr 9

III miejsce: Pola Fraj SP nr 9 –  opiekun: p. Izabela Brukowska

 

– kategorii klas III
I miejsce: Igor Koper SP nr 21

II miejsce: Zofia Nowacka SP nr 21 –  opiekun: p. Danuta Stokłosa

 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy, laureaci nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy drobne upominki – nagrody pocieszenia.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

Post Author: Joanna Marucha