XXV Rajd „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”

W słoneczny, sobotni poranek 3 lutego 2018 roku, 168 uczestników z 8 drużyn: szkół z Kalisza i powiatu kaliskiego wyruszyło na trasę XXV Rajdu „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”.

Celem rajdu było nie tylko uczczenie 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i pamięci poległych Powstańców Wielkopolskich, ale również przybliżenie uczestnikom miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim, budzenie polskiej świadomości narodowej oraz popularyzacja walorów krajoznawczych Kalisza i osiedla Szczypiorno.

Rajd odbył się pod honorowym patronatem Grzegorza Sapińskiego Prezydenta Miasta Kalisza, a organizatorami rajdu byli:

Miasto Kalisz

Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego w Kaliszu

Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu im. Legionów Józefa Piłsudskiego

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Kaliszu

Stowarzyszenie „Szczypiorniak”

Komandorem Rajdu była: Pani Katarzyna Lewandowska, a koordynatorem  konkursów – Pani Grażyna Stępniewska

Uczestnicy Rajdu pokonali wybraną kilkukilometrową trasę, aby móc zameldować się na mecie mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 21 w Kaliszu. Zanim jednak dotarli do celu musieli wykonać różne przygotowane dla nich zadania: upamiętnić pamięć powstańców, odnajdując tablicę Powstania Wielkopolskiego i zapalić przy niej znicz, zwiedzić Muzeum Historii Szczypiorna i dostarczyć pocztę polową na metę rajdu oraz wziąć udział w konkurencjach sportowych (na terenie COSSW): w rzucie granatem, w strzelaniu z broni sportowej oraz w udzielaniu pierwszej pomocy. Te ostatnie konkurencje przyniosły uczestnikom wiele niesamowitych wrażeń.

W przededniu rajdu, w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu, odbył się konkurs historyczny nt. Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w dwóch kategoriach, dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI  oraz szkół podstawowych kl. VII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na mecie rajdu uczestnicy mogli rozgrzać się pyszną grochówką, obejrzeć film Krzysztofa Magowskiego pt.: „Zapomniane Powstanie” oraz zapoznać się z wystawą historyczną nt. udziału Kalisza i Szczypiorna w Powstaniu Wielkopolskim.

Na zakończenie rajdu wręczono uczestnikom puchary, dyplomy oraz nagrody.

Poniżej przedstawiamy wyniki w poszczególnych konkurencjach rajdowych oraz w klasyfikacji generalnej:

Konkurs na projekt znaczka na rajd następny:

Wiktoria Syguła – Gimnazjum nr 3 w Kaliszu

Najlepsza drużyna w konkurencjach sprawnościowych:

Szkoła Podstawowa w Opatówku

Konkurs historyczny – kl. VII szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:

I m.: Michał Knapik – Niepubliczna Szkoła Podstawowa KSO Edukator w Kaliszu ex aequo Kamil Szmyt – II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

II m.: Aleksander Wróblewski – Szkoła Podstawowa w Opatówku 

III m.: Bartosz Chlebowski – Gimnazjum nr 3 w Kaliszu

Konkurs historyczny – szkoły podstawowe kl. IV – VI

I m.:  Jeremiasz Przybył – Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu

II m.:  Jakub Nowacki – Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu

III m.: Sara Żeśko – Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu

Miejsca w klasyfikacji generalnej:

I m. i puchar Prezydenta Miasta Kalisza: Niepubliczna Szkoła Podstawowa KSO Edukator w Kaliszu

II m. i puchar Komendanta COSSW w Kaliszu: Szkoła Podstawowa nr 16/Gimnazjum nr 3 w Kaliszu

III m. i puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego: Szkoła Podstawowa w Opatówku

IV m. i puchar Prezesa PTH oddział w Kaliszu: II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

V m. i puchar Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu: Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu

 

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!

Zapraszamy za rok na kolejną edycję rajdu.

 

Ponadto chcemy podziękować naszym sponsorom:

– Pan Piotr Łyszczak – Właściciel Zakładu Rzeźniczo – Wędliniarskiego

– Społem – Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu

– Pani Wioletta Kaźmierczak – Kierownik Zakładu Piekarsko – Ciastkarskiego PSS Społem w Kaliszu

– Państwo Marzena i Krzysztof Różalscy – Właściciele gospodarstwa rolno – ogrodniczego,

– Państwo Sylwia  i Marcin Pawłowscy

a także nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie rajdu.

Post Author: Joanna Marucha