XI Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym dla klas I – III za nami!

Dnia 25 kwietnia 2013r. trzyosobowa drużyna z naszej szkoły, pod opieka p. Katarzyny Lewandowskiej uczestniczyła w XI Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego oraz z zakresu pierwszej pomocy. Sara Żeśko z klasy I, Oliwia Kurek z klasy II oraz Wojciech Kujawiński z klasy III doskonale poradzili sobie z powierzonymi im zadaniami, zarówno w konkurencjach grupowych jak i indywidualnych. Nasza drużyna zajęła II miejsce w turnieju a Sara Żeśko i Wojciech Kujawiński miejsca III w swoich kategoriach wiekowych.

GRATULUJEMY NASZEJ DRUŻYNIE!!!

 

Post Author: Joanna Marucha