Wyniki rekrutacji na rok szkolnym 2021/2022

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu na rok szkolny 2021/2022.

LISTA

W związku z wdrożeniem w bieżącym roku szkolnym rekrutacji wyłączenie w formie elektronicznej prosimy o potwierdzanie woli nauki w placówce poprzez kliknięcie przycisku który pojawił się po zalogowaniu rodzica do systemu.

Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola nr 22 w Kaliszu na rok szkolny 2021/2022.

LISTA

W związku z zakwalifikowaniem Państwa dziecka do Publicznego Przedszkola nr 22 w Kaliszu na rok szkolny 2021/2022 oraz obowiązkiem potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia proszę o wypełnienie ZAŁĄCZNIKA, a następnie dostarczenie go do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 r. osobiście lub w formie skanu na adres: sekretariat@szkola-szczypiorno.pl

OŚWIADCZENIE WOLI

Post Author: Joanna Marucha