Wycieczka do zakładu pracy

W dniu 14 listopada uczniowie klasy VII i VIII pod opieką wychowawców Pani Danuty Byster i Magdaleny Andrzejak odwiedzili w ramach zajęć doradztwa zawodowego zakład pracy CORRECT należący do grupy firm COM40 w Ociążu zajmujący się produkcją materacy. Po przyjeździe każdy otrzymał identyfikator i kamizelkę, a następnie został zapoznany z przepisami BHP obowiązującymi na terenie zakładu pracy. W dalszej kolejności uczniowie mieli okazję zapoznać się z informacjami na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podczas warsztatów z doradztwa zawodowego uczniowie zaprezentowali swoje „Super moce” – mocne strony i dokonali autoprezentacji z pomocą przygotowanych plakatów. Dowiedzieli się także co to są kompetencje twarde i kompetencje miękkie. Następnie obejrzeli pracę ludzi i maszyn w halach produkcyjnych. Wzięli także udział w zajęciach laboratoryjnych, gdzie samodzielnie mogli przeprowadzić badania między innymi na gęstość, wytrzymałość i sprężystość materiałów potrzebnych do produkcji materacy z pianek i lateksu. Na koniec wzięli udział w quizie na temat wiedzy o zakładzie pracy CORRECT, w którym najlepsi uczniowie wygrali nagrody rzeczowe.

Post Author: Iwo Młotek