Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się w ostatnim tygodniu września. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia swojego programu wyborczego w formie plakatu do 20.09.2018r.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu października .

Post Author: Joanna Marucha